Dokter

HomeDokter

Jadwal Praktek Dokter

# Name Poli
1 Drg. Susiyanti Ariani Gigi JADWAL
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Jam Praktek 09.00 - 15.00 09.00 - 15.00 09.00 - 15.00 09.00 - 15.00
2 Drg. Maharani Gigi JADWAL
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Jam Praktek 09.00 - 15.00
3 Drg. Handoko Tirta Gigi JADWAL
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Jam Praktek 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 18.00 - 20.00 09.00 - 20.00